Marrëdhënia jonë me natyrën është thelbësore për mirëqenien mendore; Shkencëtarët kanë gjetur se si ndikohemi nga ekspozimi ndaj pemëve, qiellit dhe zogjve në jetën reale

 

Më shumë se 50% e njerëzve në botë jetojnë në zonat urbane. Deri në vitin 2050, ky numër do të jetë 70%. Kjo tendencë masive e urbanizimit është shoqëruar me rritjen e sëmundjeve mendore. Jeta e qytetit shpesh është e shpejtë, dhe ju mund të ndiheni të dërrmuar plotësisht për shkak të nxitimit dhe rrëmujës.

Disa individë përdorin efektin qetësues të natyrës për t’u marrë me stresin e jetës së qytetit, dhe pamja e thjeshtë e zogjve në fluturim, ose rrezet e diellit që ndriçojnë përmes pemëve, është e mjaftueshme për t’i bërë ata të ndjehen në paqe.

Një grup studiuesish janë bashkuar me arkitektët e peisazhit dhe fondacionin e artit për të studiuar “marrëdhënien mes natyrës në qytete dhe mentalitetit momental [mirëqenies] në kohën reale”.

Shkencëtarët përdorën “Urban Mind” (Mendja e Qytetëruar), një aplikacion me bazë smartphone, i cili u përdor për të studiuar se si ekspozimi ndaj natyrës mund të ndikojë në shëndetin mendor të njerëzve. Aplikacioni ka monitoruar 108 persona të cilët realizuan 3,013 vlerësime brenda shtatë ditëve.

Pjesëmarrësit iu përgjigjën disa pyetjeve rreth mjedisit të tyre të tanishëm dhe shëndetit mendor momental për çdo vlerësim.

Hulumtuesit donin të shqyrtonin mundësinë që efektet pozitive të natyrës mund të ndryshonin për person, dhe kjo mund të varet nga “rreziku i zhvillimit të shëndetit të dobët mendor”.

Ky rrezik është matur me anë të një vlerësimi për çdo impulsivitet të tipit të përdoruesit të aplikacionit, ose “masës psikologjike të tendencës së një sjelljeje me sjellje të vogël me paramendim ose shqyrtim të pasojave dhe një parashikues të rrezikut më të lartë të zhvillimit të çrregullimeve të varësisë, çrregullimi i personalitetit antishoqik dhe çrregullimi bipolar.”

Vlerësimet për impulsivitetin e tiparit të pjesëmarrësve konfirmuan se efektet pozitive të natyrës në shëndetin mendor ishin vërtet më të larta në ato me nivele më të larta të impulsivitetit dhe kishin një shans më të madh për t’u diagnostikuar me çështje të shëndetit mendor.

Rezultatet e këtij studimi mund të shtohen në një “bazë prove” të nevojshme që mund të nxisë përfitimet e natyrës në zonat urbane. Nga këndvështrimi i planifikimit urban, shpresojmë që rezultatet do të informojnë investimet dhe politikat e ardhshme, duke ndihmuar ndërtimin e qyteteve më të shëndetshme.

Si ndikon natyra në shëndetin tonë mendor?

Nëse jeni të stresuar për shkak të jetës së qytetit, lexoni pikat e listuara më poshtë për të mësuar më shumë për përfitimet e shijimit të karakteristikave të ndryshme natyrale.

– Natyra mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vështrimi i një pamjeje të bukur mund të zvogëlojë presionin e lartë të gjakut, ritmin e zemrës, tensionin e muskujve dhe prodhimin e hormoneve të stresit.

– Natyra mund t’ju ndihmojë të trajtoni dhimbjen. Diçka në programimin gjenetik na bën të mendojmë se “pemët, bimët, uji dhe elementët e tjerë natyrorë” marrin pjesë në këtë proces.

– Natyra mund të përmirësojë gjendjen tuaj shpirtërore. Të dalësh në ajër të pastër mund të të ndihmojë të qetësohesh dhe të ndihesh më i balancuar dhe më i qetë.

– Peisazhet e natyrës përmirësojnë kujtesën kur jeni të lodhur. Natyra konsiderohet si një mjedis restaurues për disa funksione mendore dhe njohëse.

– Gjeni kohë çdo ditë për të kaluar disa momente jashtë, për të maksimizuar lidhjen tuaj me natyrën, edhe nëse është vetëm për disa minuta.

Qëndrimi në natyrë ka lidhje me nxitjen e kreativitetit dhe efektet që zgjerojnë mendjen. Studimet në mbarë botën konfirmojnë se qëndrimi në natyrë na ndihmon të bëhemi më të relaksuar dhe më novator.