Informacione që duhet ti dini për qelizat e kancerit

 

 1. Çdo person ka qeliza kancerore në trup. Këto qeliza nuk dallohen në testet standarde derisa të jenë shumuar deri në një miliard.
 2. Qelizat e kancerit mund të shfaqen 6 deri në 10 herë gjatë jetës së një personi.
 3. Kur sistemi imunitar i një personi është i fortë, qelizat e kancerit shkatërrohen dhe ndalohen nga shumimi dhe formimi i tumoreve.
 4. Kur një person ka kancer kjo tregon se personi ka mugesa të shumta të vlerave ushqyese. Kjo mund të jetë për shkak të faktorëve gjenetik, kushteve mjedisore, mungesës së ushqimit dhe mynyrës së jetesës.
 5. Për të kapërcyer mangësitë e shumta ushqyese, duhet ndryshuar dieta, duke marrë të gjitha shkaqet që forcojnë sistemin imunitar.
 6. Kimioterapia shkakton helmim të rëndë në trup, dhe mund të shkaktojnë dëmtime të organeve, si mëlçia, veshkat, zemra, mushkëritë, etj.
 7. Rrezatimi që bëhet për sëmundjen e kancerit, shkakton plagë në trup, djegie dhe dëmtimin e  qelizave të shëndetshme, indeve dhe organeve të tjerë.
 8. Kur trupi ka shumë ngarkesë toksike nga kimioterapia dhe rrezatimi, sistemi imun është komprometuar ose shkatërruar, kështu personi mund të preket lehtë nga lloje të ndryshme të infeksioneve dhe komplikacioneve.
 9. Një mënyrë efektive për të luftuar kancerin është duke mos u ushqyer me ushqime që qelizat kancerore shumohen dhe ushqehen.

Qelizat e kancerit ushqehen me:

 • Sheqer; Me shkëputjen e sheqerit, atyre u pret një furnizim të rëndësishëm ushqimi. Shënim: Një zëvendësues i mirë i sheqerit është mjalti.
 • Qumështi e bën trupin të prodhojë mukozë, veçanërisht në traktin gastro-intestinal. Kanceri ushqehet me mukozë. Me shkëputjen e qumështit dhe duke e zëvendësuar me qumësht soje pa sheqer, qelizat e kancerit do të vdesin nga uria.
 • Qelizat e kancerit lulëzojnë në një mjedis me acid. Një dietë me bazë mishi është acid ushqyes për qelizat e kancerit. Mishi përmban edhe antibiotikët blegtorale, hormonet e rritjes dhe parazitët, të cilat janë të gjitha të dëmshme, sidomos për njerëzit me kancer. Zëvendësojeni me peshk dhe pulë organike.
 • Konsumoni një dietë të përbërë nga 80% perime të freskëta, drithëra, fara, arra dhe disa fruta pylli për të ndihmuar trupin të ketë një ambient të pasur me alkaline. Rreth 20% mund të jetë ushqim i gatuar duke përfshirë, lëngje dhe supë me perime. Për të ndërtuar qelizat e shëndetshme, përpiquni të pini edhe lëng të freskët të perimeve.
 • Shmangni kafen, dhe çokollatat, të cilat kanë sasi të lartë kafeine.
 1. Proteinat e mishit;janë të vështira për tu tretur dhe kërkojnë shumë enzima që ndihmojnë tretjen e ushqimit. Mishi i patretur mbetet në zorrë dhe çon në ndërtimin e shumë lëndëve toksike.
 2. Muret e qelizavetë kancerit kanë një mbulesë të ashpër. Duke konsumuar më pak mish, ju lejoni qelizat vrasëse të trupit të shkatërrojnë muret e qelizave të kancerit.
 3. Kanceri është sëmundje e mendjes, trupit dhe shpirtit.Një frymë proaktive dhe pozitive do të ndihmojë në luftën kundër kacerit. Mërzitja dhe hidhërimi e vënë trupin në një ambient stresues dhe me acid. Mësoni që të keni një shpirt të dashur dhe falës. Mëso të relaksohesh dhe të jesh i kënaqur me jetën tënde.
 4. Qelizat e kancerit nuk mund të lulëzojnë në një mjedis të oksigjenuar.Ushtrimi i përditshëm, dhe frymëmarrja e thellë për të marrë më shumë oksigjen, është një tjetër mënyrë që përdoret për të shkatërruar qelizat e kancerit.

Wild Desert Herbs Cures for Tumors


Our herbal products for tumors and cancer are entirely Wild Desert Herbs, scientifically studied and successfully proven in humans, and they are seen today as the most encouraging, most successful and safest option for cancer patients, and this for some strong reasons, the most important of which are:

1. The strong curative effects of desert plants against serious degenerative diseases such as cancer and genetic and autoimmune diseases, due to the special active substances that make them capable of surviving the extreme conditions of drought and heat.

2. Increasing the patient's resistance and immunity to fight the disease and maintain health at the same time; as a result of the content of certain substances of desert plants which makes them resistant to desert.

3. The effects that desert plants have on combating and reducing the damage and side effects of conventional treatments such as chemotherapy and radiotherapy.

4. They are completely safe and without side effects for all people, from birth to older age, even for pregnant or breastfeeding women.

Our desert herbal cures for different types of Cancer contain the exact formulas of certain desert plants, depending on the type and stage of the cancer.

Here you can find the special treatment you need depending on the type of tumor or cancer, but do not hesitate to contact us for any clarification or professional medical consultation you need.


Kura me Bimë Shkretinore për Tumoret


Kurat tona bimore për tumoret dhe kancerin janë krejtësisht me bimë Shkretinore, të studiuara në mënyrë shkencore dhe të provuara me sukses në njerëz, dhe ato shihen sot si mundësia më inkurajuese, më e suksesshme dhe më e sigurt për pacientët e kancerit, dhe kjo për disa arsye të forta, ku më kryesoret janë:

1. Efektet e forta kurative të bimëve shkretinore kundër sëmundjeve të rënda degjenerative si kanceri dhe sëmundjet gjenetike e autoimune, për shkak të lëndëve aktive të veçanta që i bëjnë ato të afta për t’i mbijetuar kushteve ekstreme të thatësirës dhe nxehtësisë.

2. Rritja e rezistencës dhe imunitetit te pacientit për të luftuar sëmundjen dhe për të ruajtur shëndetin njëkohësisht; si rezultat i përmbajtjes së lëndëve të caktuara të bimëve shkretinore që i bën ato rezistente në shkretëtirë.

3. Efektet që kanë bimët shkretinore për luftimin dhe reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të trajtimeve konvencionale si kimioterapia dhe radioterapia.

4. Janë krejtësisht të sigurta dhe pa efekte anësore për të gjithë njerëzit, që në lindje e deri në moshën më të vjetër, edhe për gratë shtatzëna apo gjidhënëse.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të Kancerit, përmbajnë formula ekzakte të bimëve të caktuara shkretinore, në varësi të llojit dhe fazës së kancerit.

Këtu ju mund të gjeni kurën e posacme që ju duhet në varësi të llojit të tumorit apo kancerit, por mos nguroni të na kontaktoni për cdo sqarim apo konsultë mjekësore profesionale që ju duhet.