Historia ime e Kancerit

 

Si mund të më ndodhte? Unë isha 28 vjeç, super i aftë, inteligjent dhe një udhëheqës shëndetësor në komunitetin tim. Unë kurrë nuk do të kisha menduar se mund të prekesha nga kanceri në një moshë kaq të re. Por ja që ndodhi.

Së pari vura re si një nyje të kuqe në anën e hundës. Mendova se ishte një puçërr dhe do të zhdukej për disa ditë. Nuk u zhduk. Vetëm u bë më e madhe.

Pas 4 muajsh fillova të shqetësohem për këtë. Unë mund të shihja që ishte asimetrike, kishte një kufi të parregullt, ishte e kuqe dhe e madhe. Si një mjek i ri, u kujtova përsëri në studimet e mia dhe u kujtova ABCD kur shqyrtoja lëkurën.

A – Asimetria, gjysma e një nishani ose shenjë lindje nuk përputhet me tjetrën.

B – Kufiri është i parregullt, i copëtuar, i prerë, ose i paqartë.

C – Ngjyra ndryshon (kafe, e zezë, e kuqe, e bardhë blu).

D – Diametri është më i madh se 6 milimetra (madhësia e gomës së lapsit).

A kam kancer të lëkurës?

Kam kaluar vitet e mia të adoleshencës duke u rritur në Florida dhe duke kaluar orë të panumërta në diell, në bordin e trupit të plazhit dhe duke luajtur bejsboll. Gjyshi im kishte shumë “nishane të dyshimta” të tërhequra nga trupi i tij gjatë gjithë jetës së tij dhe përfundimisht ndërroi jetë nga kanceri i lëkurës, një melanomë metastatike.

Kisha kaluar 11 vitet e fundit të jetës sime duke kaluar 9 vjet shkollë me kohë të plotë dhe duke punuar 2 punë gjatë gjithë kohës. Kam fjetur mesatarisht 6 orë në natë gjatë kësaj shtrirjeje dhe e kam shtyrë veten në maksimum. Nëse kjo nuk do të mjaftonte, hapa klinikën time pa përvojë biznesi, i frikësuar për vdekje! Kam punuar mbi 80 orë javë, në takim dhe vullnetarizëm kudo që kam mundur për ta mbajtur zyrën time të zënë dhe të suksesshme.

Isha i lodhur dhe i lodhur. Unë mund të vazhdoj sepse jam një individ shumë i motivuar dhe e di që Zoti ka një thirrje të madhe për jetën time. Nuk u ankova për asgjë, thjesht punova dhe punova. Adrenalët e mi u shpërthyen dhe sistemi imunitar u komprometua.

A mund të kem kancer?

A mundet që mjeku i ri shëndetësor natyror i energjisë, të ketë krijuar një gjendje të rrezikshme për jetën?

Nëse një doktor mund të zhvillojë kancer… çfarë ju ndalon të prekeni edhe ju prej tij? Ju lutem, gjeni kohë për të mësuar nga historia ime!

Si ta brendësoni diagnozën tuaj?

Sapo kuptova që trupi im ishte i sëmurë, unë duhej të bëja inventarin e jetës time dhe të vendosja se çfarë duhej të ndryshoja. Kisha një zbulim se sëmundja është vërtet reagim nga jeta se ajo që po bëja aktualisht nuk ishte në përputhje me të mirën time më të lartë.

Unë kisha një zgjedhje për të bërë. Mund të isha kokëfortë dhe krenar dhe t’ia hidhja fajin djallit …. ose mund të isha i përulur dhe i gatshëm të mësoja për drejtimin që Zoti donte të bëja. Unë zgjodha të jem i përulur, të marr përgjegjësinë për këtë dhe të filloj një proces pendimi nga një mënyrë jetese që nuk ishte në përputhje me urdhrat e Zotit dhe kështu filloi një proces transformimi.

Mendimi maksimal

Unë po jetoja me frikë. Frika nga dështimi, frika nga konfrontimi, frika nga lëshimi i të tjerëve, frika, frika, frika. Kam zbuluar se shumica e njerëzve që zhvillojnë sëmundje kronike kanë jetuar shumicën e jetës së tyre në një gjendje mbizotëruese të frikës.

Gërmoni rrënjët!

Unë u detyrova të thellohem dhe të gërmoj rrënjët e frikës dhe të marr vërtet atë dashuri dhe hir që Zoti më ofron lirisht dhe të flas fjalë të fuqishme të jetës mbi veten time gjatë gjithë ditës. Kjo ishte transformuese dhe vazhdon të më ndihmojë të arrij nivele të reja në rrugën time drejt  Zotit dhe aftësinë time për të kapërcyer fatkeqësinë.

Më pas studiova në detaje planin specifik të të ushqyerit, ilaçet bimore të mundshme dhe strategjitë e stilit të jetës që duhej të ndiqja në mënyrë që të shërohesha. Brenda 6 muajsh nga ndjekja e një plani specifik që përshkruajta për veten time, nyja ishte zhdukur plotësisht. Tani ka mbetur vetëm një mbresë e vogël që mezi shihet.

Përfitimi anësor ishte që energjia ime u dyfishua, krijimtaria ime mendore arriti majat dhe kisha shumë më shumë paqe dhe cilësi të jetës. Që atëherë, unë kam vazhduar në këtë plan dhe bëhem gjithnjë e më mirë, më i fortë dhe më i fortë!

Tragjedia juaj është dëshmia juaj

Mënyra se si e përbrendësova këtë sfidë shëndetësore është se ishte një pengesë e domosdoshme për të ndihmuar në forcimin e besimit tim dhe për të më dhënë përvojë personale që nuk do ta harroja kurrë. Unë e konsideroj një dhuratë të shkëlqyer dhe jam mirënjohës që Zoti më lejoi ta përjetoja këtë.

Besoj se fitorja që pata mbi këtë ishte një gur themeli për të më dhënë autoritet mbi të. Që nga kjo përvojë, unë kam ndihmuar dhjetra individë që të ndryshojnë fazat e ndryshme të kancerit. Më e rëndësishmja, pasioni dhe entuziazmi im që doli nga kjo përvojë ka ndihmuar në frymëzimin dhe fuqizimin e shumë njerëzve që të mos zhvillojnë kurrë kancer.

Nëse keni zhvilluar një sëmundje kronike, besoj se keni mundësinë të lejoni që kjo tragjedi të jetë dëshmia juaj. Unë besoj se Zoti dëshiron t’ju përdorë përmes kësaj pengese për të ndriçuar dritën e Tij në një botë që shikon dhe pret.

A po ndërton kancer në trup apo po e vret atë?

Kanceri nuk është një aksident apo diçka që kapim. Ai gjithashtu nuk është nga djalli ose një dënim me vdekje.

Zhvillimi jonormal i qelizave është një proces normal fiziolgjik. Sistemi ynë imunitar është krijuar për të rregulluar këto qeliza anormale, të mutuara dhe për t’i mbajtur ato të mos ndërtohen. Kur trupi është i mbingarkuar me stresues kimik toksik, fizik dhe mendor / emocional, ai shtyp sistemin imunitar dhe këto qeliza anormale zhvillohen të parregulluara dhe formohen në tumore të ngadalta ose me rritje të shpejtë.

Ose po krijojmë kancer ose po e vrasim atë çdo ditë. Kanceri është diçka që ne mund ta parandalojmë me arsimimin e duhur dhe strategjitë e jetesës.

Gjyshi im, i cili ishte një mentor i madh në jetën time, vuajti pa nevojë sepse askush nuk e mësoi kurrë se si të merrte përsëri kontrollin e trupit të tij.

Të gjithë pacientët e kaluar, të tanishëm dhe të ardhshëm të cilët kanë ndërruar jetë dhe / ose kanë vuajtur nga efektet anësore të kimioterapisë, rrezatimit dhe ilaçeve të kancerit, do të bënin gjithçka që të kishin mësuar strategjitë e duhura të trajtimit shumë përpara se të sëmureshin. Ju jeni në kohë, dhe keni mundësi që ta bëni këtë tani!

Kura jonë bimore për lloje të ndryshme të kancerit, dhe programi ushqimor që i shoqërojmë çdo pacienti, është rruga dhe strategjia e duhur drejt shërimit dhe ruajtjes së shëndetit.

Advanced Herbal Remedies Against Cancer

For more than a decade, we have helped a large number of patients with different types of cancer, whether in advanced stages or who have not responded to conventional treatments, to find advanced treatment options using a unique natural approach personalized that goes beyond standardized cancer treatment models.
We feel very blessed and excited to have developed an amazing treatment, studied and inspired by the traces of ancient natural medicine, with the aim of helping all cancer patients, including those who have not achieved the desired results from the treatments followed, whether conventional or alternative.
Our herbal remedies for various types of cancer are unique formulas of desert plants scientifically studied in different countries of the developed world, and successfully proven in one voice in a thousand fell patients we treated.
Providing access to these strong and realistic treatment options is what makes our work very special and unique. We believe that human life is a gift from God that is worth fighting for; We have a responsibility: To offer truly personalized opportunities and led by a specialized team to help preserve and improve human life.
For the fact that each person is unique in creation, and the health, physiological, emotional and social condition of each differs from each other, as well as the stage of disease progression and its aggressiveness, or the ways in which each has treated the disease , that all of these are different, and this makes the stages of treatment of each patient different, and also the duration required for the treatment of each of them is different.
This treatment and this professional combination with completely wild desert plants contains a full spectrum formula of the best that God has given us!
You or your loved one can be cured and can lead a better life, whatever the disease and no matter how advanced it is, you just have to make the right choice, the choice that helps against the disease and for maintaining the quality of life that God has ordained for him to live, and not one that harms health even more or that spreads disease even more!
Find below your type of cancer or your human, and click on the picture to give me in more detail the herbal medicines and their effects.

Kurat Bimore të Avancuara Kundër Kancerit - Shqip

Për më shumë se një dekadë, ne kemi ndihmuar një numër të madh pacientësh me lloje të ndryshme të kancerit, qoftë në faza të avancuara apo që nuk kanë reaguar ndaj trajtimeve konvencionale, për të gjetur mundësi të përparuara të trajtimit duke përdorur një qasje unike natyrale të personalizuar që shkon përtej modeleve të standardizuara të trajtimit të kancerit.

Ndihemi shumë të bekuar dhe të entuziazmuar që kemi zhvilluar një trajtim të mahnitshëm, të studiuar dhe të frymëzuar nga gjurmët e mjekësisë natyrale të vjetër, me qëllimin për të ndihmuar të gjithë pacientët e kancerit, përfshirë edhe ata që nuk kanë arritur rezultatet e dëshiruara nga trajtimet e ndjekura, qoftë konvencionale apo alternative.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të kancerit janë formula unike të bimëve shkretinore të studiuara në mënyrë shkencore në shtete të ndryshme të botës së zhvilluar, dhe të provuara me sukses në njerëz e në mijëra pacientë kemi trajtuar.

Sigurimi i qasjes në këto mundësi trajtimi të forta dhe reale është ajo që e bën punën tonë shumë të veçantë dhe unike. Ne besojmë se jeta e njeriut është një dhuratë e Zotit për të cilën ia vlen të luftosh; Ne kemi një përgjegjësi: Të ofrojmë mundësi vërtet të personalizuara dhe të drejtuara nga një ekip i specializuar për të ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e jetës njerëzore.

Për faktin se çdo njeri është unik në krijim, dhe gjendja shëndetësore, fiziologjike, emocionale dhe shoqërore e secilit ndryshon nga çdokush tjetër, dhe po ashtu faza e avancimit të sëmundjes dhe agresiviteti i saj, apo mënyrat se si e ka trajtuar sëmundjen secili prej tyre, që të gjitha këto janë të ndryshme, dhe kjo bën që edhe fazat e trajtimit të secilit pacient të jenë të ndryshme, dhe po ashtu kohëzgjatja që kërkon trajtimi i secilit prej tyre është i ndryshëm.

Ky trajtim dhe ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra shkretinore përmban një formulë me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Ti apo njeriu yt i dashur mund të shërohet dhe mund të bëjë një jetë më të mirë, cilado që të jetë sëmundja dhe sado që ajo të ketë avancuar, vetëm se duhet të bëni zgjedhjen e duhur, atë zgjedhje që e ndihmon kundër sëmundjes dhe për ruajtjen e cilësisë së jetës që Zoti i ka caktuar të jetojë, dhe jo atë që e dëmton edhe më shumë shëndetin apo që përhap edhe më shumë sëmundjen!

Gjeni më poshtë llojin e kancerit tuaj apo të njeriut tuaj, dhe shtypni mbi foto për tësuar nënyrë të detajuar ilacet bimore përbërëse dhe efektet e tyre.