Radioterapia

2021-06-08T10:40:19+04:00November 24th, 2017|Categories: Trajtimi Konvencional|

Radioterapia; efektet anësore dhe dëmet që shkakton në trup   Radioterapia, ose terapia me rrezatim, është një term i përgjithshëm për trajtimin e kancerit dhe njihet me termin terapi me