Udhëzues për të kuptuar dhe jetuar me ALS

2021-06-26T21:17:04+04:00October 18th, 2018|Categories: ALS|

Udhëzues i plotë për të kuptuar dhe jetuar me ALS - Skleroza Laterale Amyotrofike   ALS është një sëmundje e rrallë neurodegjenerative që avancon shpejt, duke prekur trurin dhe palcën