Home » Sëmundje » Autoimune dhe Gjenetike

Sëmundjet Autoimune dhe Gjenetike

Sëmundjet Autoimmune (Autoimmune diseases)  dhe fushat e tyre përkatëse janë të lidhura  me strukturën e punës së sistemit  imun. Sëmundjet autoimune ndodhin si rezultat i çekuilibrit në funksionimin e sistemit imunitar. Për të kuptuar thelbin e sistemit imunitar dhe se si e kryen ai detyrën në mënyrë efikase, mund ta krahasojmë sistemin imunitar me një ushtri mbrojtëse.

Baza e sëmundjeve autoimune është si shkak i dështimit  të sistemit imun në dallimin mes trupave të huaj dhe trupat që gjenden në brendësi të tij në mënyrë të zakonshme dhe natyrshëm. Kur dështon në zbulimin e trupave të huaj, sistemi imun sulmon indet e tij, pra vetveten. Ai mund të sulmojë një qelizë të vetme, mund të sulmojë një organ ose një sistem të tërë. Ky është dështim i ushtrisë në mbrojtje të trupit nga sulmimet e huaja. Por më shumë se kjo është dështimi i ushtrisë së imunit në identifikimin  e anëtarëve të trupit të tij. Ky term është njësoj si të thuash në gjuhën ushtarake ‘qëllo mbi trupat tanë’.

Sëmundjet Gjenetike

Një çrregullim gjenetik është një sëmundje e shkaktuar tërësisht ose pjesërisht nga një ndryshim në sekuencën e ADN -së larg sekuencës normale.

Sëmundja gjenetike është çdo sëmundje e shkaktuar nga një anomali në përbërjen gjenetike të një individi. Anomalitë gjenetike mund të shkojnë nga të vogla në të mëdha – nga një mutacion diskret në një bazë të vetme në ADN -në e një gjeni të vetëm në një anomali bruto kromozomale që përfshin shtimin ose zbritjen e një kromozomi të tërë ose grupit të kromozomeve. Disa njerëz trashëgojnë çrregullime gjenetike nga prindërit, ndërsa ndryshimet ose mutacionet e fituara në një gjen ose grup gjenesh para -ekzistuese shkaktojnë sëmundje të tjera gjenetike. Mutacionet gjenetike mund të ndodhin rastësisht ose për shkak të një ekspozimi mjedisor.

Paraliza Cerebrale; Strategjitë mbështetëse të trajtimit

2022-08-06T18:20:23+04:00June 16th, 2022|Categories: Autoimune dhe Gjenetike, Paraliza Cerebrale|

Paraliza Cerebrale; Simptomat, Shkaqet, Faktorët e Rrezikut, Strategjitë mbështetëse të Trajtimit   Paraliza cerebrale është një grup çrregullimesh që prekin lëvizjen dhe tonin ose qëndrimin e muskujve. Shkaktohet nga dëmtimi

Comments Off on Paraliza Cerebrale; Strategjitë mbështetëse të trajtimit

Neuropatia

2022-09-08T11:46:51+04:00January 2nd, 2022|Categories: Autoimune dhe Gjenetike|

Neuropatia; Faktorët e Rrezikut, Shkaqet dhe Strategjitë Mbështetëse Natyrale   Neuropatia është një gjendje e karakterizuar nga dëmtimi i nervit. Mund të zhvillohet për shkak të diabetit, problemeve metabolike, lëndimeve

Comments Off on Neuropatia

Shëndeti Mitokondrial

2022-09-07T15:27:21+04:00December 17th, 2021|Categories: Autoimune dhe Gjenetike|

Shëndeti Mitokondrial; Mënyrat Natyrale për të përmirësuar Energjinë Qelizore   Shëndeti mitokondrial është një nga faktorët më të rëndësishëm dhe më rrallë të diskutuar në shëndetin dhe energjinë tonë. Mitokondritë

Comments Off on Shëndeti Mitokondrial

Diabeti Tip 1

2022-08-22T12:34:55+04:00July 1st, 2020|Categories: Diabeti Tip 1|

Diabeti Tip 1; Simptomat, Shkaqet, Faktorët e Rrezikut, Komplikimet, Trajtimi   Përmbledhje Diabeti tip 1, i njohur dikur si diabeti i të miturve ose diabeti i varur nga insulina, është

Comments Off on Diabeti Tip 1

Albinizmi

2022-07-19T16:12:24+04:00November 23rd, 2017|Categories: Autoimune dhe Gjenetike|

Albinizmi; Shkaqet, Llojet, Simptomat, Trajtimi Natyral   Albinizmi është një grup i rrallë i çrregullimeve gjenetike që i shkaktojnë lëkurës, flokëve, apo syve të kenë pak ose aspak ngjyrë. Albinizmi

Lupus

2022-09-26T16:10:47+04:00November 19th, 2017|Categories: Lupus|

Lupus; Llojet, Simptomat, Shkaqet, Trajtimi Natyral Lupus është një sëmundje kronike inflamatore, autoimmune, që ndikon gjakun dhe indet lidhëse. Kjo është e pazakontë, komplekse dhe një  kusht shëndetësor pak i

Epilepsia

2022-08-07T11:59:00+04:00November 18th, 2017|Categories: Epilepsia, Nervore Mendore|

Epilepsia – Sëmundja e Tokës; Shkaqet, Simptomat, Trajtimi   Fjala “Epilepsi” vjen nga greqishtja e vjetër: ἐπίληψις, epílēpsis - shpërthim, sulm; nga latinishtja “epilepsia” si dhe nga greqishtja e sotme

Gilbert

2022-09-17T20:44:17+04:00November 5th, 2017|Categories: Autoimune dhe Gjenetike, Të ndryshme|

Sindromi Gilbert; Simptomat, Shkaqet, Trajtimi Natyral   Sindromi Gilbert është një kusht i zakonshëm dhe i parrezikshëm ku njerëzit e prekur përjetojnë episode të verdhëzës (zverdhje e lëkurës dhe e të bardhës