Sëmundjet Autoimune dhe Gjenetike

Sëmundjet Autoimmune (Autoimmune diseases)  dhe fushat e tyre përkatëse janë të lidhura  me strukturën e punës së sistemit  imun. Sëmundjet autoimune ndodhin si rezultat i çekuilibrit në funksionimin e sistemit imunitar. Për të kuptuar thelbin e sistemit imunitar dhe se si e kryen ai detyrën në mënyrë efikase, mund ta krahasojmë sistemin imunitar me një ushtri mbrojtëse.

Baza e sëmundjeve autoimune është si shkak i dështimit  të sistemit imun në dallimin mes trupave të huaj dhe trupat që gjenden në brendësi të tij në mënyrë të zakonshme dhe natyrshëm. Kur dështon në zbulimin e trupave të huaj, sistemi imun sulmon indet e tij, pra vetveten. Ai mund të sulmojë një qelizë të vetme, mund të sulmojë një organ ose një sistem të tërë. Ky është dështim i ushtrisë në mbrojtje të trupit nga sulmimet e huaja. Por më shumë se kjo është dështimi i ushtrisë së imunit në identifikimin  e anëtarëve të trupit të tij. Ky term është njësoj si të thuash në gjuhën ushtarake ‘qëllo mbi trupat tanë’.

Sëmundjet Gjenetike

Një çrregullim gjenetik është një sëmundje e shkaktuar tërësisht ose pjesërisht nga një ndryshim në sekuencën e ADN -së larg sekuencës normale.

Sëmundja gjenetike është çdo sëmundje e shkaktuar nga një anomali në përbërjen gjenetike të një individi. Anomalitë gjenetike mund të shkojnë nga të vogla në të mëdha – nga një mutacion diskret në një bazë të vetme në ADN -në e një gjeni të vetëm në një anomali bruto kromozomale që përfshin shtimin ose zbritjen e një kromozomi të tërë ose grupit të kromozomeve. Disa njerëz trashëgojnë çrregullime gjenetike nga prindërit, ndërsa ndryshimet ose mutacionet e fituara në një gjen ose grup gjenesh para -ekzistuese shkaktojnë sëmundje të tjera gjenetike. Mutacionet gjenetike mund të ndodhin rastësisht ose për shkak të një ekspozimi mjedisor.

Diabeti Tip 1

2021-06-26T20:41:01+04:00July 1st, 2020|Categories: Diabeti Tip 1|

Diabeti Tip 1; Simptomat, Shkaqet, Faktorët e Rrezikut, Komplikimet, Trajtimi   Përmbledhje Diabeti tip 1, i njohur dikur si diabeti i të miturve ose diabeti i varur nga insulina, është

Comments Off on Diabeti Tip 1

Albinizmi

2021-10-29T21:16:40+04:00November 23rd, 2017|Categories: Autoimune dhe Gjenetike|

Albinizmi; Shkaqet, Llojet, Simptomat, Trajtimi Natyral   Albinizmi është një grup i rrallë i çrregullimeve gjenetike që i shkaktojnë lëkurës, flokëve, apo syve të kenë pak ose aspak ngjyrë. Albinizmi

Lupus

2021-10-25T13:00:47+04:00November 19th, 2017|Categories: Lupus|

Lupus; Llojet, Simptomat, Shkaqet, Trajtimi Natyral Lupus është një sëmundje kronike inflamatore, autoimmune, që ndikon gjakun dhe indet lidhëse. Kjo është e pazakontë, komplekse dhe një  kusht shëndetësor pak i

Epilepsia

2021-10-22T23:22:31+04:00November 18th, 2017|Categories: Epilepsia, Nervore Mendore|

Epilepsia – Sëmundja e Tokës; Shkaqet, Simptomat, Trajtimi   Fjala “Epilepsi” vjen nga greqishtja e vjetër: ἐπίληψις, epílēpsis - shpërthim, sulm; nga latinishtja “epilepsia” si dhe nga greqishtja e sotme

Gilbert

2021-10-02T12:41:59+04:00November 5th, 2017|Categories: Autoimune dhe Gjenetike, Të ndryshme|

Sindromi Gilbert; Simptomat, Shkaqet, Trajtimi Natyral   Sindromi Gilbert është një kusht i zakonshëm dhe i parrezikshëm ku njerëzit e prekur përjetojnë episode të verdhëzës (zverdhje e lëkurës dhe e të bardhës

ADHD

2021-10-01T18:44:16+04:00October 11th, 2017|Categories: Autoimune dhe Gjenetike, Nervore Mendore|Tags: |

ADHD - Çrregullimi që lidhet me mangësitë e përqendrimit dhe gjendjes hiperaktive   Shpesh prindër dhe mësues, jo pa keqardhje deklarojnë që fëmijët apo nxënësit e tyre nuk fokusohen në