Bima e Pelegrinit; Bimë e shkretëtirës arabe për pastrim nga helmet, masat tumorale, sistemin tretës, pastrimin e gjakut…

 

Bima e Pelegrinit – Arabisht: العاقول أو الحاج

Anglisht: Camelthorns or manna trees, pilgrim tree

Emri shkencor: Alhagi maurorum L.

Familja: Faboideae.

Bima e Pelegrinit është shkurre shumëvjeçare, me gjelbërim të përjetshëm, me lartësi 0.5-2 m, me gjemba të butë të vendosura në kërcell, me lule të vogla, me ngjyrë rozë të ndritshme, farat janë lara-lara të ngjashme me kokrrën e fasules kafe. Farat e bimës kanë shije të ëmbël.

Origjina e bimës së Pelegrinit është gadishulli Arabik.

Bima ka një strukturë të mrekullueshme për t’u përshtatur në mënyrë të përkryer me mjedisin tejet të thatë, të kripur, dhe shkëmbor.  Emrin shkencor e ka marrë nga arabishtja, “Elhagi” që do të thotë ‘pelegrini’. Bima është nga më të vjetrat e përdorura për kurim. Kryesisht përdorej për pastrim nga infeksionet, fryrjet e barkut, reumatizmën, tumoret, sëmundjet e veshkave, dhimbjet në trup, hemorroidet, dhimbjet e stomakut, etj.

Pjesët që përdoren: kërcelli, gjethet, lulet dhe farat.

Dobitë mjekësore të bimës së Pelegrinit

– Ndihmon në kurimin e masave tumorale.

– Pastron dhe kuron kanalet biliare.

– Pastron trupin në mënyrë rrënjësore, nëpërmjet djersitjes që ajo shkakton.

– Lufton diarrenë e shkaktuar nga helmet dhe kimioterapia.

– Ndihmon në kurimin e reumatizmës duke i dhënë trupit nxehtësi dhe djersitje.

– Ndihmon në kurimin e çrregullimeve të zorrës së trashë.

– Ndihmon në kurimin e hemorroideve.

– Ndihmon në uljen e kolesterolit dhe kurimin e Diabetit.

– Tret yndyrat, celulitin dhe ndihmon për uljen në peshë.

– Diuretik, ndihmon në kurimin e dështimit të veshkave.

– Forcon stomakun dhe pastron sistemin tretës.

– Qetëson dhimbjet e kokës dhe migrenën.

– Pastron gjakun, ndihmon në kurimin e leukemisë, Multiple Myeloma, hepatitit A, B dhe C.

– Qetëson dhimbjet dhe infeksionet e kyçeve.

– Parandalon gjakderdhjen e brendshme.

Wild Desert Herbs Cures for Tumors


Our herbal products for tumors and cancer are entirely Wild Desert Herbs, scientifically studied and successfully proven in humans, and they are seen today as the most encouraging, most successful and safest option for cancer patients, and this for some strong reasons, the most important of which are:

1. The strong curative effects of desert plants against serious degenerative diseases such as cancer and genetic and autoimmune diseases, due to the special active substances that make them capable of surviving the extreme conditions of drought and heat.

2. Increasing the patient's resistance and immunity to fight the disease and maintain health at the same time; as a result of the content of certain substances of desert plants which makes them resistant to desert.

3. The effects that desert plants have on combating and reducing the damage and side effects of conventional treatments such as chemotherapy and radiotherapy.

4. They are completely safe and without side effects for all people, from birth to older age, even for pregnant or breastfeeding women.

Our desert herbal cures for different types of Cancer contain the exact formulas of certain desert plants, depending on the type and stage of the cancer.

Here you can find the special treatment you need depending on the type of tumor or cancer, but do not hesitate to contact us for any clarification or professional medical consultation you need.


Kura me Bimë Shkretinore për Tumoret


Kurat tona bimore për tumoret dhe kancerin janë krejtësisht me bimë Shkretinore, të studiuara në mënyrë shkencore dhe të provuara me sukses në njerëz, dhe ato shihen sot si mundësia më inkurajuese, më e suksesshme dhe më e sigurt për pacientët e kancerit, dhe kjo për disa arsye të forta, ku më kryesoret janë:

1. Efektet e forta kurative të bimëve shkretinore kundër sëmundjeve të rënda degjenerative si kanceri dhe sëmundjet gjenetike e autoimune, për shkak të lëndëve aktive të veçanta që i bëjnë ato të afta për t’i mbijetuar kushteve ekstreme të thatësirës dhe nxehtësisë.

2. Rritja e rezistencës dhe imunitetit te pacientit për të luftuar sëmundjen dhe për të ruajtur shëndetin njëkohësisht; si rezultat i përmbajtjes së lëndëve të caktuara të bimëve shkretinore që i bën ato rezistente në shkretëtirë.

3. Efektet që kanë bimët shkretinore për luftimin dhe reduktimin e dëmeve dhe efekteve anësore të trajtimeve konvencionale si kimioterapia dhe radioterapia.

4. Janë krejtësisht të sigurta dhe pa efekte anësore për të gjithë njerëzit, që në lindje e deri në moshën më të vjetër, edhe për gratë shtatzëna apo gjidhënëse.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të Kancerit, përmbajnë formula ekzakte të bimëve të caktuara shkretinore, në varësi të llojit dhe fazës së kancerit.

Këtu ju mund të gjeni kurën e posacme që ju duhet në varësi të llojit të tumorit apo kancerit, por mos nguroni të na kontaktoni për cdo sqarim apo konsultë mjekësore profesionale që ju duhet.