AUTIZMI; DIAGNOZA, SIMPTOMAT, SHKAQET, TRAJTIMI NATYRAL

 

Çfarë është Autizmi?

Autizmi është një çrregullim zhvillimor afat-gjatë që ndikon në aftësinë e individit për të bashkëvepruar me botën që e rrethon.

Individët me autizëm kanë vështirësi në bërjen miq dhe në marrjen pjesë në ndërveprimet e përditshme shoqërore. Ata shpesh kanë interesa të kufizuara dhe modele të caktuara të sjelljes, dhe gjejnë ngushëllim në rutinën dhe përsëritjen e gjërave dhe fjalëve.

Nisur nga fakti se kemi të bëjmë me një çrregullim të spektrit, autizmi ndikon te fëmijët në mënyra të ndryshme, dhe nuk ka dy fëmijë me autizëm që të jenë tërësisht njësoj. Kjo i bën gjërat shumë konfuze për prindërit, të cilët luftojnë për të përshtatur kushtet në atë mënyrë që është më e mira për fëmijën e tyre.

Një luftë e zakonshme për prindërit është përpjekja e dëshpëruar për të “arritur” te fëmijët e tyre, pasi ata duket sikur ekzistojnë në botën e tyre private, brenda mendjes së tyre.

Sa i zakonshëm është Autizmi?

Autizmi dikur ishte menduar të jetë një çrregullim i rrallë që prekte më pak se 1 në 5,000 njerëz. Gjetjet e fundit, megjithatë, sugjerojnë një shkallë shumë më të lartë të prevalencës, duke vlerësuar se të paktën 1 në çdo 500 fëmijë në SHBA ka autizëm.

Kjo mospërputhje e madhe mund të jetë për shkak të një rritje në ndërgjegjësimin në lidhje me çrregullimin dhe kriteret më të sakta diagnostikuese.

Të tjerë mendojnë se autizmi është një çrregullim zhvillimor që është në rritje. Fëmijët më autizëm zhvillojnë simptomat para moshës 3 vjeçare, dhe çrregullimi tenton të ndikojë katër herë më shumë djemtë se sa vajzat.

Diagnoza e Autizmit

Aktualisht nuk ka teste mjekësore që mund të diagnostikojnë autizmin. Shenjat e autizmit ndryshojnë nga individi në individ. Diagnoza është zakonisht e bazuar në vëzhgimin e kujdesshëm, si dhe informacionet e siguruara nga prindërit dhe kujdestarët e tjerë, në sjelljen, komunikimin e fëmijës, ndërveprimin shoqëror, dhe nivelet e zhvillimit.

Ka gjithashtu një numër të testeve ekzaminuese ose pyetësorëve, të cilat mund të kryhen, duke përfshirë makinat e vlerësimit (Childhood Autizm Rating Scale).

Diagnoza mund të bëhet nga mjekët pediatër, psikiatër, psikologët klinikë, ose nga një ekip shumë-disiplinor, zakonisht duke përdorur një listë të simptomave të autizmit.

Simptomat e Autizmit

Fëmijët me autizëm zakonisht shfaqin dëmtime në aftësitë sociale, të sjelljes, dhe komunikimit. Simptomat mund të përfshijnë:

Vështirësitë sociale:

– Mungesa e kontaktit me sy, shprehjeve të fytyrës, dhe gjesteve sociale.

– Dështimi për të zhvilluar lidhje shoqërore.

– Nuk kërkon ndërveprim shoqëror.

– Nuk duket sikur ju dëgjon dhe i mungon reagimi.

– Nuk pranon ta përqafosh, ta marrësh në krahë apo ta prekësh.

– Shfaqet i pandërgjegjësuar ndaj ndjenjave të tjerëve.

– Tërhiqet në “botën e vet” dhe preferon të luajë vetëm.

Vështirësitë e komunikimit:

– Zhvillim i vonuar i gjuhës ose munges e të folurit.

– Paaftësi për të filluar ose mbajtur bisedë.

– Është stereotip apo përdor gjuhën në mënyrë “të çuditshme”.

– Përsërit frazat nga vizatimet apo filmat e shikuar shpesh.

– Zmbrapsje e gjuhës – humbet aftësinë për të thënë fjalë të caktuara apo fjali.

– Shmang kontaktin me sy kur flet.

– Përsëritje e fjalëve apo frazave.

– Vështirësi për të shprehur nevojat e veta dhe shpesh përdor gjeste në vend të fjalëve.

Vështirësitë e Sjelljes:

– Zemërimi, agresioni apo sjellja e dhunshme.

– Çrregullime në të ngrënë (p.sh. nuk ha sa duhet ose ha shumë).

– Luhatje humori.

– Sjellje të kufizuara dhe të përsëritura.

– Preokupimi intensiv jonormal me aktivitete të caktuara ose fusha të interesit.

– Mani ose papërshtatshmëri ndaj objekteve të caktuara.

– Insistim i paepur në disa rituale ose rutina jo-funksionale.

– Ngulmon në njëtrajtshmëri, dhe pikëllohet kur rutinat ose ritualet ndryshojnë.

– Preokupimi me pjesë të objekteve, të tilla si magjepsja me qerthullën e një makine lodër.

– Mund të jetë veçanërisht i ndjeshëm ndaj tingujve me zë të lartë, dritave të ndritshme, apo kontaktit fizik.

Simptoma të tjera

– Probleme të përqendrimit.

– Ankth.

– Dhimbje koke.

– Djersitje pazakonshme apo e tepruar.

– Mospërmbajtje (mund të urinojë në shtrat).

– Konfiskime të vogla dhe spazma të muskujve.

Shkaqet e Autizmit

Nuk ka asnjë shkak të njohur të autizmit nga mjekësia e sotme.

Ajo që njihet është se autizmi është një çrregullim neurologjik, dhe se ka dallime në formën dhe strukturën e trurit të fëmijëve autikë në krahasim me fëmijët jo-autikë, edhe pse kjo nuk është gjithmonë kështu.

Ndërsa nuk dihet nëse autizmi ka një lidhje gjenetike, gjenet e sakta të përfshira janë të paqarta. Familjet me një fëmijë me Autizm, kanë 3% – 5% shans për të pasur një fëmijë të dytë me Autizm.

Disa ‘shkaktarë’ janë të implikuar si filtra të mundshme të çrregullimit. Këto mund të përfshijnë: probleme gjatë shtatzënisë dhe lindjes, infeksionet virale, ekspozimi ndaj kimikateve të caktuara mjedisore apo ndotësve, apo edhe alergjitë ndaj ushqimeve të caktuara (gluteni apo produktet e qumështit).

Ka edhe sugjerime se autizmi mund të shkaktohet nga një reagim ndaj vaksinave të fëmijërisë, veçanërisht ato që përmbajnë sasi të larta të merkurit.

Çfarë e shkakton në realitet Autizmin?

Rritja shtatë-fish e autizmit në Kaliforni është më e mundshme të ketë ndodhur për shkak të ekspozimit ndaj mjedisit, sipas shkencëtarëve. Një studim i ri mbështet një ndryshim mbarëkombëtar në kërkimet rreth autizmit për t’u përqëndruar në faktorët e mjedisit, të tilla si pesticidet, viruset dhe kimikatet në produktet shtëpiake.

Në të gjithë SHBA, numri i fëmijëve autikë është rritur në mënyrë dramatike gjatë 15 viteve të fundit.

Shumë zyrtarë mjekësore argumentojnë se rritja ka ndodhur për shkak të ndryshimeve në diagnozat apo modelet e migrimit, dhe jo si një rritje reale e çrregullimit. Por studimi i ri arrin në përfundimin se këta faktorë nuk mund të shpjegojnë pjesën më të madhe të rritjes së autizmit.

Është e mundur që ekspozimi i një gruaje shtatzënë ndaj ndotësve kimik, veçanërisht metaleve dhe pesticideve, mund të ndryshojë strukturën e trurit të foshnjës në zhvillim, duke shkaktuar autizëm. Shumë grupe prindërish gjithashtu besojnë se vaksinat e fëmijërisë mund të jenë përgjegjëse.

Për shumë njerëz, ky informacion nuk është krejt i ri, por është një shenjë e mirë për të gjetur këtë lloj të të dhënave të publikuar në një nga revistat më prestigjioze shkencore, Scientific American.

Sot disa ekspertë besojnë se incidenca e të gjitha çrregullimeve të spektrit të autizmit mund të jetë aq e lartë sa 1 në çdo 10 fëmijë.

Pra, cili është shpjegimi atëherë?

Mjekësia konvencionale pëlqen të tregojë me gisht në gjenetikë (të fajësojë gjenetikën), por shkenca tregon se vetëm 1% e rasteve të autizmit ka të ngjarë të jetë për shkak të një mutacioni gjenetik. Pavarësisht nga kjo, financimi për studimin e shkaqeve gjenetike të autizmit është 10 deri në 20 herë më i lartë se sa financimi për shkaqet e mjedisit, sipas Irva Hertz-Picciotto, një profesor i epidemiologjisë në Universitetin e Kalifornisë, i cili udhëhoqi studimin e mësipërm.

Është koha që mjekësia “moderne” ta kap në kohë këtë çështje, pasi tabloja është duke u bërë shumë më e qartë për shkaqet e vërteta themelore të autizmit.

Kontribuesit kryesorë për Autizm

Toksinat janë kontribuesit kryesorë të Autizmit, dhe në majë të kësaj liste qëndrojnë:

  1. Merkuri dhe metale të tjera, të tilla si alumini. Rruga e madhe e ekspozimit këtu është nga vaksinat, dhe gjithashtu nga ngrënia e ushqimit të detit të ndotur (infektuar, kontaminuar).
  2. Viruset dhe mikrobet, të tilla si myku.
  3. Fushat elektromagnetike (EMF). Këto vijnë jo vetëm nga telefonat celularë dhe telefonat pa tela, por edhe nga priza elektrike dhe Ëi-Fi, sepse këto fuqizojnë prodhimin e mikrobeve toksike dhe endotoksinat.
  4. Një kontribues i katërt i madh që është zbuluar kohët e fundit është edhe një nga më të lehtët për t’u korrigjuar: Mungesa e Vitaminës D.

Ka një lidhje të shfrenuar në mes mangësisë së vitaminës D te gratë shtatzëna dhe kërcimit proporcional në autizëm. Receptori i Vitaminës D shfaqet në një shumëllojshmëri të gjerë të indeve të hershme të trurit në zhvillimin e fetusit, dhe aktivizimi i receptorëve të vitaminës D shton rritjen nervore në tru.

Pra, një nga ndryshimet më të rëndësishme që mund të reduktojnë radikalet e autizmit është kujdesi i grave shtatzëna për plotësimin e Vitaminës D.

Në trajtim të Autizmit

Në vijim është thjesht një përmbledhje e disa nga trajtimet e Autizmit. Për faktin se shenjat e autizmit ndryshojnë, plus shkaqeve dhe manifestimeve të ndryshme të njerëzve, trajtimi do të ndryshojë nga personi në person dhe shpesh duhet të jetë i shoqëruar me porosi për individin.

Qasjet terapeutike Arsimore

Kjo përfshin edukim të specializuar, si dhe fizioterapi, terapi profesionale, integrim ndijor, modifikimin e sjelljes, dhe terapinë e të folurit. Në varësi të simptomave dhe fushavë të vonesës në zhvillim, këto terapi mund të jenë tepër efektive dhe të kombinuara në planin e përgjithshëm të trajtimit.

Është e rëndësishme të kuptohet se asnjë nga këto terapi nuk janë ‘zgjidhje të shpejta “, por kërkojnë këmbëngulje gjatë një periudhe të gjatë kohore.

Ndërhyrja dietike

Të ushqyerit është një përbërës jetik në zhvillimin e trurit. Disa ekspertë kanë sugjeruar se raste të caktuara të autizmit mund të jenë si rezultat i mangësive ushqyese ose keqpërvetësimit të ushqyesve nga dieta.

Ka edhe sugjerime se simptomat me autizëm mund të shkaktohen si rezultat i keqpërvetësimit dhe intolerancës ndaj ushqimeve të caktuara, veçanërisht produkteve të qumështit, sheqerit, dhe glutenit të përfshirë te gruri dhe produktet e drithërave.

Disa prindër kanë raportuar ndryshime të jashtëzakonshme pas eliminimit të këtyre ushqimeve nga dietat e fëmijëve të tyre autikë.

TRAJTIMI NATYRAL I SIGURTE PER FEMIJET ME KUSHTE AUTIKE

Total Immunity Herbs

SKU 00151
€130.00
In stock
1
Product Details

Total Immunity Herbs - Immune Charger

- TOTAL IMUNITY HERBS is a balanced combination of wilderness wild plants and ancient wisdom with modern technology that naturally reactivates compromised immunity, rejuvenate body cells and restore metabolic balance.

- Total Immunity focuses on the vital support of DNA and cell mitochondria, cell power producers, or cell battery packs, one of the main cellular sources of reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen (RNS) related directly with the loss of the myelin / oligodendrocyte complex, and with oxidative stress.

- Works on balancing blood sugar, with the aim of sustainable energy production and immune control throughout the body.

- Cleanses the lymphatic system, removes toxins and prevents lymphatic congestion.

- Fights chronic inflammation and helps restore optimal health quickly.

- Stimulates the central nervous system and its functioning.

- Regulates the gut microbiota to prevent autoimmune attacks and food allergies.

- The best treatment for disorders of the digestive system; treats gastric reflux, aids digestion, fights parasites, constipation and diarrhea.

- This drug is effective for all pathological diseases.

- Strengthens and stimulates the body's core organs to function in the best way.

- Stimulates the liver to perform its functions, strengthens blood and fights anemia.

- Stimulates kidney function, acts on the normalization of creatinine and urea levels.

- Cleanses the toxins of the body.

- Assists gallbladder function.

- The antioxidant benefits of "TOTAL IMMUNITY " are actually just the tip of the iceberg. It is a wonderful product that helps all people stay stronger and more resistant to against all pathogens: viruses (including Coronavirus COVID-19), bacteria, fungi, protozoa, and worms.

Note!

- Our products are not manufactured or commercial, as are commonly called "Dietary Supplements", but our products are prepared directly from the wild and studied desert plants.

- Total Immunity is 100% original, safe for everyone and has no side effects.

- 100% organic made with wild plants.

- No chemical preservatives, no artificial colors and no chemical additives.

- Depending on the diagnosis, it is combined with other herbal medicines from our store for faster and fuller effects.

- The product is in the form of capsules and must be taken 3 times daily by 1 capsule before meals.


Ingredients: The product is a professional combination of over 15 wild desert herbs, combined in a variety of types and doses with a high degree of professionalism for all patients.
Total Immunity Herbs - Karikues i Imunitetit


- TOTAL IMUNITY është një kombinim i ekuilibruar i bimëve të egra shkretinore dhe mençurisë së lashtë me teknologjinë moderne, që në mënyrë natyrale të riaktivizojë imunitetin e komprometuar, të rinovojë qelizat e trupit dhe të rivendosë balancimin metabolik.

- Total Immunity fokusohet në mbështetjen jetike të ADN dhe mitokondrisë së qelizave, prodhuesit të energjisë për qelizën, apo paketat e baterive të qelizës, një nga burimet qelizore kryesore të llojeve të Oksigjenit reaktiv (ROS) dhe të Azotit reaktiv (RNS), që lidhen direkt me humbjen e kompleksit mielinë / oligodendrocite, dhe me stresin oksidativ.

- Vepron në ekuilibrimin e sheqerit në gjak, me qëllim prodhimin e qëndrueshëm të energjisë dhe kontrollin imunitar në të gjithë trupin.

- Pastron sistemin limfatik, nxjerr toksinat dhe parandalon kongjestionin limfatik.

- Lufton inflamacionin kronik dhe ndihmon ne rikthimin e shpejte te shendetit optimal.

- Stimulon sistemin nervor qëndror dhe funksionimin e tij.

- Rregullon mikrobiotën e zorrëve për të parandaluar sulmet autoimmune dhe alergjitë ushqimore.

- Trajtimi më i mirë për çrregullimet në sistemin tretës; trajton refluksin e stomakut, ndihmon tretjen, lufton parazitët, kapsllëkun dhe diarrenë.

- Ky ilaç është efikas për të gjitha semundjet patologjike.

- Fuqizon dhe stimulon organet bazë të trupit për të funksionuar në mënyrën më të mirë.

- Stimulon mëlçinë për kryerjen e funksioneve të saj, forcon gjakun dhe lufton aneminë.

- Stimulon funksionin e veshkave, vepron në normalizimin e niveleve të kreatininës dhe urea.

- Pastron organizmin nga toksinat.

- Ndihmon funksionin e fshikëzës së tëmthit.

› Përfitimet antioksiduese të "TOTAL IMUNITY" janë në fakt vetëm maja e ajsbergut. Ai është një produkt i mrekullueshëm që ndihmon të gjithë njerëzit për të qëndruar më të fortë dhe më rezistues ndaj të gjithë patogjenëve: virale (përfshirë Coronavirus COVID-19), bakteriale, fungale, protozoale dhe parazitëve.

Rreth produktit

- Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet dietike”, por produktet tona përgatiten në menyrë të posaçme për çdo pacient direkt nga bimët e egra shkretinore të studiuara.

- Total Immunity është 100% origjinal, i sigurtë për të gjithë dhe nuk ka efekte anësore.

- 100% organik me bimë të egra, pa ruajtës kimik, pa ngjyrosës artificial dhe pa shtesa kimike.

- Në varësi të diagnozës, kombinohet me ilaçe të tjera bimore për efekte më të shpejta dhe më të plota.

- Produkti është në formë të kapsulave që shoqerohen me ujë të ëmbëltuar me mjalt, dhe merret 3 herë në ditë para ngrenies.

- Kapsulat tona janë Vegetariane (nga celuloza vegjetale e pishës), Hallall, 100% natyrale, pa përmbajtje shtazore, pa prezervativë, që treten lehtësisht dhe përvetësohen shpejt nga sistemi i tretjes.


Përbërësit: Produkti është një kombinim profesional i mbi 15 bimëve të egra shkretinore, të kombinuara në një larmi llojesh dhe doza me një shkallë të lartë profesionalizmi për secilin pacient.


Save this product for later