Anemia; Simptomat, Shkaqet, Trajtimi Natyral

 

Anemia është një gjendje ku sasia e hemoglobinës në gjak është nën nivelin normal, ose ka më pak qeliza të kuqe të gjakut se normalisht.

Theksojmë se ka disa lloje të ndryshme të Anemisë dhe secili prej tyre ka një shkak të ndryshëm; mangësia e hekurit është forma më e zakonshme e sëmundjes.

Anaemia mund të shkaktohet gjithashtu nga mungesa e vitaminës B12 ose e folateve në trup.

Simptomat

Anemia e mangësisë së hekurit – Simptomat kryesore janë lodhja dhe letargjia, duke rezultuar në një mungesë të energjisë, kurse simptomat e tjera përfshijnë gulçim, ose ndryshime në pamje (të tilla si një çehre të zbehtë dhe thonjë të thatë). Nëse shkaku është humbja e ngadaltë e gjakut, mund të mos ketë asnjë simptomë.

Anemia e mangësisë së hekurit ndodh kur hekuri (gjendet te mishi, frutat e thata dhe disa perime) nuk është i mjaftueshëm  në trup. Nëse sëmundja nuk trajtohet, kjo mund ta bëjë të sëmurin më të ndjeshëm ndaj sëmundjes dhe infeksionit, sepse mungesa e hekurit ndikon në sistemin imunitar.

Në disa raste, mangësia e madhe e hekurit mund të rrisë rrezikun që pacienti të zhvillojë komplikime të cilat ndikojnë në mushkëri, si takikardi (rrahje e parregullt dhe e shpejtë zemre) dhe dështimi i zemrës.
Gruaja shtatzënë ka gjithashtu një rrezik më të lartë të komplikimeve para dhe pas lindjes.

Shkaqet

Një numër i shkaqeve mund të shkaktojnë Anemi, duke përfshirë:

– Gjakderdhje aktive – Humbja e gjakut si pasojë e gjakderdhjes së rëndë menstruale apo plagëve mund të shkaktojë sëmundjen.

– Kanceri i zorrës së trashë dhe ulçerat gastrointestinale gjithashtu mund të shkaktojnë Anemi.

– Mungesa e hekurit – Nëse futja e hekuri është e kufizuar apo e pamjaftueshme për shkak të dietës së dobët, Anemia mund të jetë rezultat. Kjo gjendje mund të ndodhë edhe kur ulçera e stomakut ose burime të tjera të gjakderdhjes së ngadaltë kronike janë të pranishme.

– Sëmundjet kronike – Çdo kusht afatgjatë mund të çojë në gjendje anemie, por ndërkohë që mekanizmi i saktë i këtij procesi është ende i panjohur, çdo kusht mjekësor afatgjatësi infeksioni kronik ose kanceri mund të shkaktojnë Anemi

– Sëmundjet e veshkave – Veshkat lirojnë një hormon të quajtur erythropoietin, i cili ndihmon palcën e eshtrave të prodhojnë qelizat e kuqe të gjakut. Ky hormon zvogëlohet te njerëzit me sëmundje kronike të veshkave ose në fazën e fundit të sëmundjes renale dhe kjo zvogëlon prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, e cila rezulton në Anemi.

– Shtatzënia – shtim i lëngjeve dhe i peshës së ujit gjatë shtatzënisë dobëson gjakun, që mund të reflektohet si Anemi pasi përqendrimi i qelizave të kuqe të gjakut është më i ulët.

– Të ushqyerit e dobët / Vegetarianism – Ashtu si edhe hekuri, vitamina B12 dhe folatet (acid folik) janë gjithashtu të nevojshme për prodhimin e duhur të hemoglobinës. Dieta e varfër është një shkak i rëndësishëm i ujljes së folateve dhe e nivelit të ulët të vitaminës B12. Vegjetarianët e rreptë që nuk marrin vitamina të mjaftueshme janë gjithashtu në rrezik të zhvillimit të mangësisë së vitaminës B12.

– Anemia fatale – Një problem në stomak ose në zorrë mund të çojë në përthithje të dobët të vitaminës B12, e cila mund të çojë në Anemi.

– Anemia qelizë drapër – Problemi mund të jetë i lidhur me prodhimin e molekulave abnormale të hemoglobinës, të cilat mund të shkaktojnë probleme në integritetin e strukturës së qelizave të kuqe të gjakut dhe ato mund të bëhen të formë hëne. Anemia qelizë drapër mund të jetë mjaft e rëndë dhe zakonisht është e trashëguar.

UDHEZIME TE PERGJITHSHME PER TRAJTIMIN NATYRAL TE ANEMISË

Përfshini ushqime të pasura në hekur në dietën tuaj, nëse jeni Anemik.
Provoni ndonjë nga të mëposhtmet:
• perimet me gjethe jeshile të errët, të tilla si lakërishtë dhe lakërjeshile të dredhur
• fasule
• arra
• mish
• fruta të thata

Është e rëndësishme që të mos shtoni toksicitet të mëtejshëm në sistemin tuaj gjatë periudhës së shërimit, prandaj përmbahuni për sa më poshtë:
• Mos konsumoni ëmbëltues artificial.
• Mos konsumoni shurup të lartë në fruktozë.
• Mos pini pije të gazuara.
• Shmangni të gjitha ushqimet e shpejta.
• Shmangni të gjitha ushqimet e konservuara.
• Eliminoni produktet konvencionale të qumështit.

• Shmangni mishin e viçit konvencional. Viçi më e mirë është ai që ushqehet me bar organik.

TRAJTIMI NATYRAL I SIGURTE DHE EFEKTIV

After many years of expertise and clinical experience in treating hundreds of patients with various autoimmune diseases, we provide the most effective and promising natural professional treatment for patients with autoimmune and neurological and genetic diseases such as: Multiple Sclerosis (MS), ALS, Cerebral Palsy , Muscular Dystrophy, Lupus, Friedreich Ataxia, Cerebellar Ataxia, Epilepsy, Elderly Syndrome, Thyroid, Bipolar Disorder, ADHD, Cystic Fibrosis, Branchio-Otto-Renal (BOR) syndrome, etc., which is the greatest hope they can have for healing, improving the quality of life and independence from others.

The natural professional treatment for autoimmune and genetic diseases is completely with wild wild plants studied, safe, effective and without any side effects.

The herbal remedy for autoimmune diseases consists of the 4 herbal remedies that you find below in detail.

Treatment is followed for at least 6 months, which is the basic phase of treatment, necessary for all patients. Depending on the success of each patient, treatment may continue for up to 12 months or even longer if the disease is found to be in full recovery and needs more time.

Our products are not manufactured or commercially available, as are commonly called "Marine Supplements", but they are prepared directly from wild desert plants, and contain no preservatives, additives or harmful chemicals.Paketa për Pacientët me Sëmundje Autoimune


Pas shumë viteve të ekspertimit dhe përvojës klinike me kurimin e qindra pacientëve me sëmundje të ndryshme autoimune, ne ofrojme trajtimin natyral profesional më efektiv dhe shpresëdhënës për pacientët me semundje autoimune dhe nervore e gjenetike, si: Multiple Sclerosis (MS), ALS, Paraliza Cerebrale, Distrofia Muskulare, Lupus, Friedreich Ataxia, Cerebellar Ataxia, Epilepsia, Sindromi Sjëgren, Tiroidet, Bipolar Disorder, ADHD, Fibroza Cistike, Branchio-oto-renal (BOR) syndrome, etj, që është shpresa më e madhe që ata mund të kenë për shëimin, përmirësimin e cilësisë së jetës dhe pavarësinë nga të tjerët.

Trajtimi natyral profesional për sëmundjet autoimune dhe gjenetike është krejtësisht me bimë të egra shkretinore të studiuara, i sigurtë, efektiv dhe pa asnjë lloj efekti anësor.

Kura bimore për semundjet autoimune përbëhet nga 4 ilaçet bimore që i gjeni më poshtë në mënyrë të detajuar.

Trajtimi ndiqet më së paku 6 muaj, që është edhe faza bazë e trajtimit, e domosdoshme për të gjithë pacientët. Në varësi të suksesit të arritur te cdo pacient, trajtimi mund të vazhdojë deri në 12 muaj apo ndoshta edhe më shumë ne rast se shihet se semundja është drejt sherimit total dhe i nevojitet më shumë kohë.

Produktet tona nuk janë të fabrikuara apo komerciale, siç janë zakonisht “Supplementet Detike”, por ato përgatiten direkt nga bimët e egra shkretinore, dhe nuk permbajnë ruajtës, shtesa apo lëndë kimike të dëmshme.