Mënyra për të trajtuar Psoriasis në shtëpi

 

Psoriasis është një çrregullim autoimun i përsëritur i karakterizuar nga arna të kuqe dhe të pjekura në lëkurë.

Edhe pse ndikon lëkurën, psoriasis fillon thellësisht brenda trupit, pikërisht në sistemin imunitar.

Ai vjen nga qelizat T, një lloj i qelizave të bardha të gjakut. Qelizat T janë të dizajnuara për të mbrojtur trupin nga infeksioni dhe sëmundjet. Kur këto qeliza gabimisht bëhen aktive dhe i shtyjnë përgjigjet e tjera imune, kjo mund të çojë në simptoma të psoriasis.

Edhe pse mjekësia kimike nuk ka gjetur mjekim për psoriasis, ekzistojnë shumë trajtime për të lehtësuar simptomat e tij.

Këtu janë 8 mënyra që ndihmojnë në trajtimin e Psoriasis

  1. Shmangni aromat

Shumica e shampove dhe parfumeve kanë ngjyra dhe kimikate të tjera që mund të irritojnë lëkurën. Ato mund t’ju bëjnë të ndiheni mirë, por gjithashtu mund të ndezin psoriasis.

Shmangni produktet e tilla ose zgjidhni ato me etiketë “për lëkurë të ndjeshme”.

  1. Hani shëndetshëm

Ushqimi mund të luajë një rol në menaxhimin e psoriasis.

Eliminimi i mishit të kuq, yndyrnave të ngopura, sheqernave të rafinuara, karbohidrateve dhe alkoolit mund të ndihmojë në reduktimin e problemeve.

Peshqit e egër, farat, arrat, dhe acidet yndyrore Omega-3 janë të njohura për aftësinë e tyre për të zvogëluar inflamacionin. Këto mund të jenë e dobishme për menaxhimin e simptomave të psoriasis.

  1. Banjo e ngrohtë

Uji i nxehtë mund të jetë një ngacmues për lëkurën. Sidoqoftë, një banjë e vakët me kripë, vaj mineral, qumësht, ose vaj ulliri mund të qetësojë kruarjet dhe të depërtojë në lëkurë. Vaj ullirit mund të ketë gjithashtu dobi qetësuese kur aplikohet në mënyrë topike në lëkurë.

  1. Merrni rreze dielli

Terapia e dritës përfshin ekspozimin e lëkurës në rrezet ultravjollcë. Rrezet ultravjollcë mund të ndihmojnë në ngadalësimin e rritjes së qelizave të lëkurës të shkaktuara nga psoriasis. Kjo lloj terapie shpesh kërkon sesione të vazhdueshme dhe të shpeshta.

Duhet të theksohet se shtratet për rreze nuk janë një mjet për arritjen e terapisë së dritës. Gjithashtu ekspozimi i tepërt nën rrezet e diellit mund të përkeqësojë psoriasis.

  1. Shmangni alkoolin

Alkooli është një shkaktar për shumë njerëz që kanë psoriasis.

Një studim në vitin 2015 gjeti një rrezik në rritje të psoriasis në mesin e grave që pinin alkool. Ata që pijnë alkool kanë pothuajse dy herë më shumë gjasa të zhvillojnë psoriasis krahasuar me ata që nuk pijnë.

      6. Ndalo pirjen e duhanit

Shmangni duhanin. Pirja e duhanit mund të rrisë rrezikun e psoriasis.

Nëse ju tashmë keni psoriasis, duhani mund t’i bëjë simptomat më të rënda.

      7. Ulja e stresit

Çdo gjendje kronike si psoriasis mund të jetë nga një burim stresi, i cili nga ana tjetër mund të përkeqësojë simptomat e psoriasis.

Përveç reduktimit të stresit sa herë që është e mundur, merrni parasysh inkorporimin e praktikave të reduktimit të stresit, si ushtrimi dhe meditimi.

Cancer

Advanced Herbal Remedies Against Cancer

For more than a decade, we have helped a large number of patients with different types of cancer, whether in advanced stages or who have not responded to conventional treatments, to find advanced treatment options using a unique natural approach personalized that goes beyond standardized cancer treatment models.
We feel very blessed and excited to have developed an amazing treatment, studied and inspired by the traces of ancient natural medicine, with the aim of helping all cancer patients, including those who have not achieved the desired results from the treatments followed, whether conventional or alternative.
Our herbal remedies for various types of cancer are unique formulas of desert plants scientifically studied in different countries of the developed world, and successfully proven in one voice in a thousand fell patients we treated.
Providing access to these strong and realistic treatment options is what makes our work very special and unique. We believe that human life is a gift from God that is worth fighting for; We have a responsibility: To offer truly personalized opportunities and led by a specialized team to help preserve and improve human life.
For the fact that each person is unique in creation, and the health, physiological, emotional and social condition of each differs from each other, as well as the stage of disease progression and its aggressiveness, or the ways in which each has treated the disease , that all of these are different, and this makes the stages of treatment of each patient different, and also the duration required for the treatment of each of them is different.
This treatment and this professional combination with completely wild desert plants contains a full spectrum formula of the best that God has given us!
You or your loved one can be cured and can lead a better life, whatever the disease and no matter how advanced it is, you just have to make the right choice, the choice that helps against the disease and for maintaining the quality of life that God has ordained for him to live, and not one that harms health even more or that spreads disease even more!
Find below your type of cancer or your human, and click on the picture to give me in more detail the herbal medicines and their effects.

Kurat Bimore të Avancuara Kundër Kancerit - Shqip

Për më shumë se një dekadë, ne kemi ndihmuar një numër të madh pacientësh me lloje të ndryshme të kancerit, qoftë në faza të avancuara apo që nuk kanë reaguar ndaj trajtimeve konvencionale, për të gjetur mundësi të përparuara të trajtimit duke përdorur një qasje unike natyrale të personalizuar që shkon përtej modeleve të standardizuara të trajtimit të kancerit.

Ndihemi shumë të bekuar dhe të entuziazmuar që kemi zhvilluar një trajtim të mahnitshëm, të studiuar dhe të frymëzuar nga gjurmët e mjekësisë natyrale të vjetër, me qëllimin për të ndihmuar të gjithë pacientët e kancerit, përfshirë edhe ata që nuk kanë arritur rezultatet e dëshiruara nga trajtimet e ndjekura, qoftë konvencionale apo alternative.

Kurat tona bimore për lloje të ndryshme të kancerit janë formula unike të bimëve shkretinore të studiuara në mënyrë shkencore në shtete të ndryshme të botës së zhvilluar, dhe të provuara me sukses në njerëz e në mijëra pacientë kemi trajtuar.

Sigurimi i qasjes në këto mundësi trajtimi të forta dhe reale është ajo që e bën punën tonë shumë të veçantë dhe unike. Ne besojmë se jeta e njeriut është një dhuratë e Zotit për të cilën ia vlen të luftosh; Ne kemi një përgjegjësi: Të ofrojmë mundësi vërtet të personalizuara dhe të drejtuara nga një ekip i specializuar për të ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e jetës njerëzore.

Për faktin se çdo njeri është unik në krijim, dhe gjendja shëndetësore, fiziologjike, emocionale dhe shoqërore e secilit ndryshon nga çdokush tjetër, dhe po ashtu faza e avancimit të sëmundjes dhe agresiviteti i saj, apo mënyrat se si e ka trajtuar sëmundjen secili prej tyre, që të gjitha këto janë të ndryshme, dhe kjo bën që edhe fazat e trajtimit të secilit pacient të jenë të ndryshme, dhe po ashtu kohëzgjatja që kërkon trajtimi i secilit prej tyre është i ndryshëm.

Ky trajtim dhe ky kombinim profesional me bimë tërësisht të egra shkretinore përmban një formulë me spektër të plotë të më së mirës që Zoti na ka dhuruar!

Ti apo njeriu yt i dashur mund të shërohet dhe mund të bëjë një jetë më të mirë, cilado që të jetë sëmundja dhe sado që ajo të ketë avancuar, vetëm se duhet të bëni zgjedhjen e duhur, atë zgjedhje që e ndihmon kundër sëmundjes dhe për ruajtjen e cilësisë së jetës që Zoti i ka caktuar të jetojë, dhe jo atë që e dëmton edhe më shumë shëndetin apo që përhap edhe më shumë sëmundjen!

Gjeni më poshtë llojin e kancerit tuaj apo të njeriut tuaj, dhe shtypni mbi foto për tësuar nënyrë të detajuar ilacet bimore përbërëse dhe efektet e tyre.