You are here:Home-2020-October-13

Limfoma – Lymphoma

2020-10-13T13:38:22+04:00October 13th, 2020|Kanceri|

Limfoma - Lymphoma / Kanceri Limfatik; Shkaqet, Simptomat dhe Trajtimi   Limfoma është një formë e kancerit që prek sistemin imunitar - në mënyrë specifike, ky është një kancer i qelizave të imunitetit të quajtura limfocite, një lloj i qelizave