Centaurea Cyanus – Kini i Fushës

2020-01-26T16:37:43+04:00February 25th, 2020|Bota Bimore|

Centaurea Cyanus - Kini i Fushës   Kini i fushës, në anglisht (Cornflower).  Bimë barishtore me lartësi nga 30 deri 80 cm, jeton mesatarisht dy vjet. Kërcellin e ka të fortë, të hollë, të degëzuar dhe të mbuluar me push