Capsella bursa-pastoris – Shtrapër

2020-01-25T14:44:41+04:00February 17th, 2020|Bota Bimore|

Capsella bursa-pastoris – Shtrapër; Bima e Ndihmës së Shpejtë   Arabisht: کیس الراعي  - Kis Alraai. Anglisht: Shepherd's-purse. Emri shkencor: Capsella bursa-pastoris. Familja: Brassicaceae. Shtrapëri është bimë me gjatësi 20-50 cm, me lule të vogla dhe të bardha, me fara