Jodi – Iodine dhe sëmundjet e Tiroideve

2019-09-26T13:07:40+04:00September 26th, 2019|Ushqimi|

Jodi - Iodine; Lidhja e mungesës së jodit me ënjtjen dhe kancerin e tiroideve, kancerin e gjirit, prostatës, zhvillimin e trurit, inferlitetin   Jodi (Iodine) është një element kimik me simbolin I dhe numrin atomik 53. Më i rëndi nga