You are here:---14

Kimioterapia

2018-05-15T13:23:11+00:00 May 14th, 2018|Categories: Kanceri|

Kimioterapia, trajtimi i tmerrshëm modern, i pa-ndryshuar që nga vitet 1960, dhe që vazhdon të jetë më vrasës se sa vetë kanceri   Marc S. Micozzi, M.D., Ph.D. Vetë fjala “Kimioterapi” tregon në mënyrë specifike një trajtim modern të “tmerrshëm”.