You are here:---2

HURMA INDIANE / TAMARIND

2018-03-02T21:57:25+00:00March 2nd, 2018|Categories: Fruta Perime|

HURMA INDIANE / TAMARIND; Me përdorim të gjerë në industrinë ushqimore dhe farmaceutike   Hurma indianë është  një  pemë e madhe, degët i ka të dëndura dhe që mbajnë shumë gjethe. Gjatësia e kësaj peme arrin deri në 2.40m. Pema e